Kulturalunch på Spill

Spill Saluhall & Eatery
Lastvägen 54
Torsdag 23/11 kl. 10.30–14.00

Kulturalunch på Spill

Spill Saluhall & Eatery serverar traditionella husmanskosträtter.

Varmt välkomna!