Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Lär känna: Samiskt språkcentrum

Kiruna stadsbibliotek
Onsdag 22/11 kl. 14.45
Fri entré

Samiskt språkcentrum / Sámi giellaguovddáš muitala doaimmaidis birra presenterar sin verksamhet

Samiskt språkcentrum arbetar för revitalisering och för att stärka samiskans position i samhället. Kom och lyssna på en presentation av verksamheten under Kultura Kiruna!

Språk är en viktig del av kulturen och Samiskt språkcentrum är navet i arbetet med att göra samiskan tillgänglig för fler. Vårt uppdrag är att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder för språkrevitalisering samt verka för att synliggöra och öka statusen för de samiska språken. Kort sagt, Samiskt språkcentrum är en resurs för dig!

Kom gärna till Kiruna stadsbibliotek under Kultura Kiruna och hör oss berätta om vår verksamhet.

Varmt välkomna!