Rädda Barnen: Föreläsning & workshop

Föreläsningssal, Hjalmar Lundbohmsskolan
Tisdag 21/11 kl. 9.00–16.00
Anmälan krävs

Tillsammans för våra barns rätt att må bra

Vuxna har en viktig roll för barns psykiska hälsa. Att vi vuxna finns där, lyssnar, försöker förstå och ger det stöd vi kan, är värdefullt. Vi har stora möjligheter att påverka, men ibland är det kanske svårt att veta hur vi ska tänka och göra. Forskning visar att barn och unga som får kunskap om psykisk hälsa också mår bättre. Därför är det viktigt att unga får lära sig om hur de själva fungerar och hur de kan ta hand om sitt mående. 

PROGRAM

Kl. 9.00–12.00

Inledning av Heidi Kari, folkhälsostrateg, Kiruna kommun.

Föreläsning med Cina Rydergård, barnpsykolog, Rädda Barnen:

”Vad kan jag som viktig vuxen – i Kiruna kommun – göra för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar?”

Kl. 13.00–16.00

Workshop med Farah Roukachi, Rädda Barnen, och Sofia Holmgren, Centrala barn- och elevhälsan, Kiruna kommun:

“Att bli stärkt av att förstå och praktisera psykisk hälsa med barn och unga i olika åldersgrupper samt av att våga ställa frågor”.


Anmälan till föreläsning och workshop: senast 15 november till Centrala barn- och elevhälsan på Kiruna kommun: marianne.lindmark@kiruna.se

Arrangörer: Rädda Barnen med stöd av Sparbanken Nord och Centrala barn- och elevhälsan vid Kiruna kommun.

Medverkande: Ungdomens Hus, Socialtjänsten, Öppenvården RF/Sisu Norrbotten, Attention, Bufff.

Varmt välkomna!