Kiruna växer ekonomisk förening är en ny modell som vi kallar för en näringsdriven samhällsutveckling. Med ett brinnande engagemang arbetar företagare, kommun, föreningsliv och kultur tillsammans för att få Kiruna att sträcka på sig och bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att verka, bo och arbeta i. Målet är att skapa ett starkt och levande Kiruna med större kapacitet att attrahera arbetskraft och kompetens. Vi har alla förutsättningar att få det att hända.


Kiruna är en unik stad med fantastiska tillgångar och en enorm potential, att kunna växa och sträcka på sig. För att göra det krävs boende, skola, omsorg och fritid i världsklass. Det är en stor uppgift som kommer att utmana tankesätt, strukturer och invanda processer. Det kommer vi att klara genom samarbete, lyhördhet och ett brinnande engagemang. Kampanjnamnet Kiruna växer är inte ett konstaterande, det är ett löfte som signalerar att vi tillsammans har ambition, vilja och förmåga att växa framöver och att vi som bor och verkar i Kiruna kommer att leverera de förutsättningar som krävs. Vår ambition är att arrangera utställningar, mässor, möten och andra aktiviteter som sätter ljuset på Kiruna och våra tillgångar med målsättning att stimulera såväl etablering som inflyttning. Resultatet ska göra avtryck såväl i Kiruna som regionalt och på riksnivå.

Ett lagarbete för framtidens Kiruna.


Nu sätter vi Kiruna på kartan genom att arrangera spännande och unika aktiviteter – festivaler, utställningar, kulturevenemang, arkitekttävlingar, seminarier och sprakande nyårsevenemang.rnrnVi vill skapa förutsättningar för vårt Kiruna att lysa lika starkt som midnattssolen, med ett gemensamt budskap – Kiruna växer. Anslut dig till laget eller stötta vår satsning från sidlinjen!