Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Kommunikationsråd

För att en stad ska kunna växa med kvalitet behövs bra kommunikationer. I takt med att staden växer, och gärna steget före, behöver kommunikationerna till och från Kiruna utökas. Därför har vi tagit initiativ till bildandet av ett kommunikationsråd.


Kommunikationsrådet kommer att arbeta med att sammanställa och presentera våra gemensamma behov av kommunikationer och aktivt uppvakta de bolag som kan tänkas trafikera Kiruna via luft, järnväg och väg. Bland annat kommer vi att uppvakta fler flygbolag som kan vilja flyga till och från Kiruna. 

Vi ska bli bäst i klassen på att tillsammans arbeta med utveckling av Kirunas kommunikationer för att samordna intressen från besöksnäring, rymd, gruva och kommun.

Följ oss för uppdateringar kring bildandet av ett gemensamt kommunikationsråd och rådets arbete framåt. 

Stabila kommunikationer är viktigt när en stad växer. Det ska vara lätt och prisvärt att resa till Kiruna!