Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Bostads- och arbetsgivarkonferenser

Genom bostads- och arbetsgivarkonferenser skapar vi en arena för initiativ och en kontinuitet i den långsiktiga utvecklingen av Kiruna.


Vi fokuserar inledningsvis på bostadsfrågan och på åtgärder som stimulerar snabba bostadsetableringar. I det här arbetet ingår också att utvärdera och bruka det befintliga fastighetsbeståndet på ett kreativt sätt med målsättningen att kunna erbjuda en variation av bostads- och livsmiljöer.

Under den första konferensen 2022 arrangerar vi en rundtur i Kiruna där lokala och regionala investorer får träffa nationella fastighetsaktörer för att diskutera möjliga samarbeten.

Vi kommer under konferenserna att processa följande frågor: • Bostadsutveckling • Attraktiva livsmiljöer • Attrahera kompetens • Höjd samlad mottagarkapacitet • Infrastruktur • Kultur & utbud