Kontakt

Vill du vara med och verka för framtida Kiruna?
Kontakta oss på info@kirunavaxer.se.

Kiruna växers styrelse

Jörgen Olsson
Styrelseordförande
Ulf Nygren
Styrelseledamot
Peter Niemi
Styrelseledamot
Sten Nylén
Styrelseledamot
Stefan Lahti
Styrelseledamot
Peter Salomonsson
Styrelseledamot
Peter Fjellborg
Styrelseledamot
Ann-Charlotte Ruomio Holmqvist
Styrelseledamot