Tillsammans är vi oslagbara!

Kiruna växer är ett lag där varje del är lika viktig. Våra medlemmar är företag och organisationer som valt att aktivt stödja samhällsutvecklingen i Kiruna. Tillsammans arbetar vi för att skapa de praktiska förutsättningarna för att Kiruna ska kunna blomstra som arbetsort, bostadsort och livsval.


Vem kan bli medlem?
Företag och organisationer som vill bidra till ett blomstrande Kiruna med en växande rekryteringsbas är välkomna som medlemmar i Kiruna växer. Alla verksamheter är välkomna, geografisk placering har ingen betydelse.


Vad kostar det?
Kiruna växer är en ekonomisk förening där medlemskapet har en startinsats på 10 000 kronor. Därefter löper medlemskapet med en obligatorisk årsavgift på 10 000 kronor som faktureras inför varje nytt kalenderår. Småföretag har möjlighet att bli medlemmar till en lägre årsavgift på 5 000 kronor. Kontakta gärna oss om ni har frågor kring medlemsavgiften.

Utökat stöd till föreningen
Utifrån ambition och förmåga kan medlemmar gå in med ett utökat stöd i Kiruna växer. Ett sådant stöd ges i form av en serviceavgift. På sidan Våra medlemmar listar vi Kiruna växers medlemmar. Där framgår också vilka som valt att lämna ett extra stöd under 2023.


Villkor i medlemskapet
Medlemmarna deltar, utöver det ekonomiska engagemanget, med en eller flera representanter vid ett antal arbets- och medlemsmöten per år. Under mötena arbetar vi med frågor som är högaktuella för utvecklingen av Kiruna som bostads- och arbetsort.


Kiruna – startplattan för större samarbeten
Utvecklingen av Kiruna är i föreningens centrala fokus. Till ytan är Norrbotten lika stort som Österrike och tio gånger större än Skåne; samtidigt är det Sveriges mest glesbefolkade region. De förutsättningarna innebär att vi behöver storskaliga samarbeten som gör att infrastruktur, ekonomi och näringsliv kan utvecklas i en positiv riktning.

Kontakta oss