Sponsringspolicy

Sponsring är en del av vår gemensamma marknadsföring för att skapa ett attraktivt och intressant Kiruna. Vårt fokus ligger på större samverkansprojekt där vi tillsammans drar nytta av varandra och skapar mervärde för hela kommunens utveckling utifrån ett gemensamt attraktivitetsperspektiv. Det betyder att vi inte kommer medverka med någon ekonomisk sponsring av ett enskilt företag eller förening. Däremot är vi alltid öppna för kreativa samarbetsformer där vi tillsammans kan verka i ett större sammanhang och gemensamt nå framgång och utveckling.

Vårt mål är att skapa ett starkt och levande Kiruna med större kapacitet att attrahera arbetskraft och kompetens samt bidra till en positiv befolkningsutveckling.

Har du idéer som kan vara med och bidra till att Kiruna växer är du välkommen att kontakta projektledare, Mats Tyni på 070-574 21 77 eller mats.tyni@kirunavaxer.se