Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Sponsringspolicy

Sponsring är en del av vår gemensamma marknadsföring för att skapa ett attraktivt och intressant Kiruna. Vårt fokus ligger på större samverkansprojekt där vi tillsammans drar nytta av varandra och skapar mervärde för hela kommunens utveckling utifrån ett gemensamt attraktivitetsperspektiv.

Vi sponsrar inte föreningars grundläggande verksamhet. Däremot stora event som attraherar media och människor för Kirunas attraktivitet. Vårt mål är att sprida Kirunas varumärke.

Har du idéer som kan vara med och bidra till att Kiruna växer är du välkommen att kontakta projektledare, Mats Tyni på 070-574 21 77 eller mats.tyni@kirunavaxer.se