Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Kiruna växer — tillsammans för Kiruna

Kiruna växer ekonomisk förening är en ny modell som vi kallar för näringsdriven samhällsutveckling. Med ett brinnande engagemang arbetar företagare, kommun, föreningsliv och kultur tillsammans för att få Kiruna att sträcka på sig och bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att verka, bo och arbeta i.


Kampanjnamnet Kiruna växer är inte ett konstaterande, det är ett löfte som signalerar att vi tillsammans har ambition, vilja och förmåga att växa framöver och att vi som bor och verkar i Kiruna kommer att leverera de förutsättningar som krävs.

Vår ambition är att arrangera utställningar, mässor, möten och andra aktiviteter som sätter ljuset på Kiruna och våra tillgångar med målsättning att stimulera såväl etablering som inflyttning. Resultatet ska göra avtryck såväl i Kiruna som regionalt och på riksnivå.

Kiruna växer samverkansinkubator

Kiruna växer har som målsättning att i samverkan med Kiruna kommun, skapa ett starkt och levande Kiruna med större kapacitet att attrahera arbetskraft och kompetens. Med etableringen av Kiruna växer samverkansinkubator erbjuds Kiruna kommun en samverkanspartner för resurseffektivt gemensamt arbete för Kirunas tillväxt.  

Kiruna växers samverkansinkubator ska tillföra det lokala näringslivet energi, kompetens och finansiell vägledning genom samverkan, inhämtande av finansiella medel för tillväxt och utveckling, gemensamma workshops och konferenser.

Exempel på målsättningar:

  • Verka för att det lokala näringslivet ska erhålla offentlig finansiering inom Kiruna kommuns tillväxtområden.
  • Vara Kiruna kommuns samarbetspartner i arbetet med kommunens tillväxtstrategi. 
  • Medverka till att Kirunas näringsliv ska vara konkurrenskraftiga för medverkan i LKAB:s framtida stålprodukter 2025 och framåt. 
  • Arbeta för att stärka och förbättra Kirunas näringslivsklimat.
  • Verka för att fler företag etablerar sig i Kiruna samt främja mångfald i näringsliv och social service.
  • Samordna insatser för förbättrade kommunikationer till och från Kiruna.
  • Stödja det lokala näringslivets väg till grön omställning.