Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Samverkansinkubator

Kiruna växer samverkansinkubator är ett initiativ från Kiruna växer som ska verka för och stimulera lokala små och medelstora företag (SME:s) att öka sin kompetens och förmåga att bättre stötta Kirunas expanderande industri och besöksnäring.


På kort sikt ska Kiruna växer samverkansinkubator fungera som en mötesplats och ett forum för smart specialisering och ökat samarbete mellan innovatörer och entreprenörer i Kiruna. Det innovativa startup-klimatet i Kiruna behöver en samordnare som projektet tillhandahåller. Insatserna ska sammanföra aktörer både inom samma bransch och intersektoriellt.

Samarbetsinkubatorn ska även hjälpa till med upprättande av samarbetsavtal och bildande av ekonomiska föreningar, aktiebolag och konsortium samt genom nätverk identifiera investerare tidigt i projekten.   

Kiruna växer samverkansinkubator ska ses som näringslivets komplement i det kommunala tillväxtarbetet.