Gott nytt år, Kiruna!

Det gångna året 2022 blev uppstarten för Kiruna växer - och vilket år det blev.

Vi tror på Kiruna. Under 2022, som också blev Kiruna växers första år, har vi genomfört flertalet aktiviteter tillsammans med kommunen, våra starka lokala företag, entreprenörer, och engagerade medborgare. 

Vad har hänt?

Bostadskonferensen i juni
På allas läppar ligger bostadsfrågan; hur får vi fram fler hyresrätter, bostadsrätter, villor och småhus? Detta är inget unikt problem för Kiruna men ack så problematiskt när vi vill få fler att flytta hit. Tak över huvudet och ett hem att trivas i är A och O. Vi tror på samverkan. Därför anordnade vi en bostadskonferens där lokala och regionala investerare fick träffa fastighetsaktörer och beslutsfattare. 

– Att hitta vägar för att få fler aktörer att bygga bostäder är bland de allra viktigaste frågorna för oss, säger Mats Tyni, projektledare för Kiruna växer.

Kommunikationsrådet
Det behöver bli enklare att ta sig till Kiruna. Inte bara för turismen utan också för näringsliv och medborgare. Rådets uppgift är att uppvakta transportaktörer, däribland flygbolag, för att verka för en tätare trafik. En bättre turtäthet gör det både snabbare och billigare att resa än idag. Kiruna växer tog taktpinnen för kommunikationsrådet som består av flertalet aktörer inom Kirunas näringsliv. 

Kultura 22 i november
Festivalprogrammet bestod av dans, musik, litteratur, film och kulturhistoria med anknytning till Kiruna och Norrbotten. En levande kultur är av stor betydelse för en stads attraktivitet och med detta arrangemang vill vi knyta an till Kirunas rika kulturhistoria.

– Många som jag pratade med under helgen uttryckte att Kultura 22 överträffade deras förväntningar, säger Björn Pettersson Thuuri, projektledare för festivalen. 

Vi arbetar för att Kultura ska bli en återkommande festival med lika god, eller ännu bättre, uppslutning. 

Stötta Snöfestivalen
Snöfestivalen är ett älskat arrangemang med unika tävlingar, uppträdanden och vackra snöskulpturer snidade av kreatörer från olika delar av världen. Som störst var festivalen under 1990-talet. Vi vill gärna att festivalen blir ännu större och mer välbesökt än vad den är idag. Vi ser fram emot starten för 2023 års upplaga den 25 januari. Vi syns väl?

Vad kommer vi att göra?

Vi tror på att vi med ett brinnande engagemang kan skapa en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Med mässor, utställningar, möten, utomhus- och inomhusaktiviteter och mycket mer så kan vi tillsammans stimulera tillväxt och få fler att välja Kiruna som bostads- och arbetsort men inte minst få oss som redan verkar här att trivas ännu bättre. Håller du med? 

Vi siktar nu på ännu ett härligt år där vi kan tillföra mer till vårt Kiruna. Ta hand om er, med önskan om ett gott nytt år och en fredligare värld 2023!