Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Medlemsbrevet juni 2023

Sommaren har nått Kiruna och semestertider stundar. I Kiruna växer har det varit en aktiv vår med många projekt i rullning. Vi känner ett stort engagemang bland våra medlemmar och en spirande framtidstro. 

Kiruna växer växer!

Så sent som i november var vi 30 medlemmar. Idag är vi 54 stycken vilket är nästan det dubbla. För att föreningen ska fortsätta att växa vill vi gärna ha er hjälp att sprida ordet  – ryck i era kontakter och berätta om vårt engagemang vid kaffebordet och lunchen. Varje medlem är viktig och genom fler medlemmar blir vi en röst att räkna med. 

Bostadsfrågan är en stor anledning till att många väljer att gå med i Kiruna växer. Man känner att lösningarna är för få och för långt borta samtidigt som företagen har ett skriande behov av personal. Den och många andra frågor jobbar Kiruna växer med. Tillsammans blir vi både mer kreativa och handlingskraftiga!

Kultura Kiruna 17–26 november

Den första upplagan av Kultura hade över 1000 besökare. I år siktar vi på minst det dubbla! Varför är då kulturdagar i Kiruna så viktiga? Det Kiruna växer vill åstadkomma genom evenemanget är en breddning av kultur- och nöjesutbudet i Kiruna. Kultura gästas av författare, musiker, skådespelare med flera och erbjuder ett varierat program av hög kvalitet. Samtidigt som vi gör Kiruna till en mer spännande stad att leva i sätter vi staden på kartan som kulturdestination i Norrbotten och stimulerar kultursektorns arbete. Nytt för i år är att Kultura samarbetar med Arctic Light Filmfestival, vilket innebär ett ännu större och bredare program. Kultura Kiruna pågår i år 17–26 november. Lisa Miskovsky är redan bokad och många fler är på G. Save the date! 

Förstudie om “tiny homes”

Förstudien om etablering av “tiny homes”, kompakthus, vid Luossavaarabacken är ett av våra största projekt just nu. Vi har ansökt om en miljon kronor från Region Norrbotten för en förstudie, och är redo att sätta spaden i backen om resultatet är positivt. Det rör sig initialt om 200 småbostäder som ska placeras vid Luossavaarabacken, på sikt kan antalet bli 2000. I ett så kallat tiny home får det plats 2–4 personer, beroende på vilka krav som ställs på boendet. Husen är på drygt 30 kvadratmeter med biutrymmen som förråd och garage.

Vi vet att fritiden är viktig för många Kirunabor och potentiella framtida invånare. Små bostäder med låga boendekostnader kan därför vara ett idealiskt alternativ som möjliggör mer pengar för annat. Indikationerna på att mark vid Luossabacken går att använda till projektet är goda. Vi tittar också på om husen ska hyras eller köpas av de boende – riktmärken vid köp är att bostäderna inte ska kosta mer än 500 000 kronor upp till en miljon kronor. Ju billigare, desto bättre, men husen ska fortfarande ha god standard. Är idén långt borta? Nej, om förstudien visar att detta är möjligt kan det gå väldigt fort. De behöver inte ta längre tid än ett halvår från godkännande till uppbyggnad.

Arbete för bättre kommunikationer

En annan fråga som Kiruna växer arbetar med är Kirunas infrastruktur som idag är bristande. Ett flygrådsmöte hölls vecka 23 där vi fortsatte dialogen med Swedavia och SAS. Vi har lagt fram önskemål om fler avgångar till och från Stockholm då det främst saknas vettiga ankomster från Stockholm på kvällen. Det optimala hade varit ett tidigt morgonflyg och ett kvällsflyg. I den här frågan behöver Kiruna hämta inspiration från Skellefteå, en annan tillväxande ort, där man tryckte på för fler avgångar och faktiskt fick det.

Låt idéerna gro i sommar!

I förra nyhetsbrevet skrev jag att det är på vårvintern som vi i Kiruna är som mest kreativa. Vid närmare eftertanke är stunderna i hängmattan, i ekan och på hjortronmyren också guldlägen för tankefrön att gro. Jag ser fram emot att höra era tankar om hur Kiruna kan växa och utvecklas när vi ses nästa gång.

PS. I era mejlkorgar finns nu en inbjudan till ett VIP-mingel arrangerat av Sparbanken Nord under Kirunafestivalen. Hoppas vi ses!
Glad midsommar!

Mats Tyni
Projektledare