Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Sparbanken Nord: ”Att flytta till Kiruna är enkelt jämfört med Stockholm”

Otto med familj

Kiruna växer har fått en rejäl bredd bland medlemsföretagen. Ett av de som valt att engagera sig är Sparbanken Nord som ser det som en självklarhet att verka för Kirunas intressen. Kontorschef Otto Andersson berättar om engagemanget.

Varför ska man bli kund hos Sparbanken Nord?
– Förutom att vi är en riktigt bra bank? Det är vi. Men vi kan också fatta lokala beslut och vi vill vara delaktiga i Kiruna och Norrbottens utveckling. Vi har bra koll på vår hemmamarknad och vi är inte intresserade av att vara någon annanstans utan fattar våra beslut utifrån just lokala perspektiv. 

Kan du peka ut några trender?
– Vi ser att de vanliga kassatransaktionerna blir färre och färre men att bokade tider faktiskt blir fler och fler. Kunderna vill sitta ned och få hjälp med mer komplicerade ärenden och det är en service vi kan utföra riktigt bra.

Varför är det viktigt för en lokal bank att gå med i Kiruna växer?
– Det är självklart för oss som sparbank där samhällsengagemanget är en del av vårt dna. Vi är en stark aktör i Kiruna och då ska vi givetvis också vara en stark aktör i Kiruna växer. Föreningen har vuxit på grund av att det finns ett behov och om vi enar oss så kan vi påverka och åstadkomma mycket mer. Sparbanken Nord sitter med i attraktivitetsgruppen, och det såg vi som det mest naturliga för oss, men hela kompotten är självklart viktig även om vi som företag inte är mest påverkade av flygtider, till exempel. Vi har inte samma behov som gruvföretagen där man behöver hundratals nyanställda de kommande åren och därför påverkas inte vi direkt av bostadsbristen. Däremot är vi helt beroende av att Kiruna mår bra som stad.

Du och din familj har flyttat från Västkusten till Kiruna, vad får er att stanna kvar?
– Det stämmer. Vi är nu inne på vårt sjätte år i Kiruna och anledningen till att vi flyttade hit var att vi ville uppleva årstiderna och kunna åka skidor en vanlig onsdagskväll, och inte känna att vi lägger sammanlagt en hel dag i veckan på att arbetspendla. Det är en lugnare tillvaro här och det är en stor behållning med Kiruna. Sedan är människor öppna och vill en väl, man tar hand om varandra. Det är inte svårt att få kontakt med Kirunabor, nidbilden av den osociala norrlänningen stämmer inte alls in på människorna i Kiruna. Att flytta hit är enkelt jämfört med att flytta till Stockholm.

Hur upplever du arbetskulturen här jämfört med i Göteborg?
– Det är en intressant fråga som jag reflekterade över redan när vi flyttade hit … Här uppe jobbar man när man jobbar och är man ledig så är man ledig. Man sitter normalt sett inte och jobbar på kvällstid för att man inte har hunnit allt under dagen. Jag har en bestämd uppfattning av att folk värdesätter sin fritid väldigt högt och det är mycket positivt.

Vad är det viktigaste som Kiruna växer ska jobba med?
– Fler bostäder är helt givet men det viktigaste med föreningen är att ena näringslivet och göra gemensam sak. Att sitta och klaga i fikarummet om Kirunas utmaningar ger nog inte så mycket. Här arbetar vi i stället samlade för Kirunas attraktivitet. Jag tror inte att man kan utgå från att alla människor som ska flytta hit, eller redan bor här, nöjer sig med arbete och friluftsliv. Det finns mycket mer att jobba för och därför är det självklart för oss att vara med i Kiruna växer.