Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

SSC: ”Vi är en internationell by ute i vildmarken”

Swedish Space Corporation, SSC var en av grundarna och initiativtagarna till Kiruna växer. Ulf Nygren, infrastrukturchef på rymdbasen Esrange, sitter även i föreningens styrelse. När Kiruna växer grundades hade Ulf och kollegorna sedan länge haft en stark övertygelse om att Kirunas attraktionskraft är en förutsättning för att SSC ska lyckas i sin verksamhet.

─ Vi har ett löpande behov av att rekrytera från hela världen. I de allra flesta fall behöver våra anställda bo och leva här, därför är Kiruna som livsval ett av de tyngsta argumenten i vår rekryteringsprocess, menar Ulf Nygren.

SSC:s verksamhet är beroende av regionala underleverantörer inom en rad områden. Ett blomstrande och kompetent näringsliv är därför lika viktigt för SSC:s framgång som möjligheten att rekrytera egen kärnkompetens. Ulf beskriver SSC:s rymdbas Esrange som en ö mitt i skogen, där företaget utöver specialistområden och industriell verksamhet behöver tillgodose behoven av allt ifrån hotell och restaurang till avloppsrening och vattentäkt. Just nu byggs verksamheten ut, vilket innebär att man behöver anlita skickliga installatörer och byggnadsarbetare. Väven av expertis som behövs är komplex, och för att allt ska flyta friktionsfritt behöver Kiruna både växa och utöka med fler kompetenser. Ulf ser att hygienfaktorer som bra omsorg, sjukvård, skola och fungerande kommunikationer kan förbättras.

─ Alla som står inför en flytt tittar på sådana faktorer. Men vi har andra fördelar som väger tungt. Den som söker friluftsliv och utomhusaktiviteter hittar ingen bättre plats på Nordkalotten – här tar Kiruna hem förstaplaceringen, menar Ulf.  

För SSC:s anställda är tillgången till föreningsliv och organiserade aktiviteter viktiga. Här kan kommun och näringsliv hjälpas åt att lägga grunden, menar Ulf. Det behöver finnas ett brett utbud både för barn och vuxna.

Hur skulle Kirunas utveckling se ut de kommande tio åren om du fick önska?

─ Vi har ett grundläggande behov av att bli fler. Ju fler vi blir, desto bättre underlag för ett bra utbud inom handel, friluftsliv och omsorg. Jag är säker på att vi som bor här kan skapa de förutsättningarna, men vi måste bli fler. En annan förutsättning är att vi kan erbjuda olika typer av boende – allt från hyreslägenheter och bostadsrätter, till hus med egen tomt. Så ser det inte ut idag. Industrifastigheter lider vi också brist på, de behövs för näringslivet och får inte glömmas bort, menar Ulf.

Vad gör SSC till en lockande arbetsplats?

─ För den som lockas av rymdindustrin så har SSC många spännande projekt. Vi växer snabbt och kommer att ha än mer specialistroller att fylla framöver. Vårt nya kontor i Kiruna innebär att anställda även kan arbeta i stan. En annan förutsättning som jag tror är unik är våra kundnära internationella kontakter. Esrange är som en internationell by mitt ute i vildmarken. Hela världen finns representerad här och det upplever du oavsett om du är kock, fastighetsskötare eller rymdtekniker. Och så är vi en bra arbetsgivare. Vi har roligt på jobbet!

Till sist lyfter Ulf fram Kiruna som den optimala platsen för personer med entreprenöriella ambitioner.  Orten har en törst efter aktiviteter och intressanta idéer.

─ Den som vill skapa något nytt från grunden hittar troligen en perfekt miljö för sitt projekt här, avslutar Ulf.

Om SSC: Swedish Space Corporation är ett statligt bolag som hjälper rymdorganisationer, företag samt andra aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör rymdprojekt inom bland annat telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning och jordobservationer. Bolaget har lokal närvaro på alla kontinenter. Via rymdbasen Esrange i norra Sverige strävar SSC efter att under 2024 bli först i Europa att skjuta upp satelliter. Bolaget har även ett av världens största kommersiella markstationsnätverk för satellitkommunikation, med stationer strategiskt utplacerade i världen. Läs mer på www.sscspace.com